Parent Portals

Hướng dẫn Quan sát Trực tuyến cho Phụ huynh

Đăng ký và Sử dụng ARMs để Quan sát Học Sinh Của Bạn Trực Tuyến

Bước 1: Tài khoản ARMs của bạn sẽ được tạo ra sau 2-3 tuần kể từ khi bạn đăng ký học sinh của mình. Bạn nên đã nhận được một email chứa mật khẩu tạm thời khi bạn đăng ký học sinh của mình vào Trường Trung học Santa Teresa qua địa chỉ email chính của người giám hộ. Hãy tìm trong hộp thư email của bạn một email từ địa chỉ no-reply@esuhsd.org với tiêu đề “New East Side High School District parent account created


Bước 2: Đăng nhập và hoàn thiện tài khoản phụ huynh ARMs của bạn tại địa chỉ arms.esuhsd.org bằng cách sử dụng mật khẩu tạm thời từ email ở Bước 1 và đặt câu hỏi bảo mật cùng với mật khẩu cá nhân của bạn.


Bước 3: Sử dụng ARMs để truy cập Infinite Campus và Canvas. Nhấp vào “See All Applications” để xem và đánh dấu ứng dụng này.


Infinite Campus & Canvas từ ARMs

Infinite Campus - Chấm công, Hồ sơ học tập, Điểm kỳ học, Điểm học kỳ

Canvas - Bài tập, Điểm đang thực hiện, Liên lạc với giáo viên

Cần thêm sự trợ giúp?

Liên hệ jacksone@esuhsd.org hoặc gọi số (408) 347-6233

Hướng dẫn qua video có tại địa chỉ bit.ly/esuhsdappsỞ phía trên là một video về cách điều hướng ARMs, Canvas và Infinite Campus qua cổng độc đáo của ESUHSD.

Quá Trình Quan Sát